Fåglar
Microbirding Malmö (MöX)
Skådarliga Malmö 2019
Skånes Ornitologiska Förening
Xeno-canto (Fågelläten)
Falsterbo sträck
Artportalen
Fåglar Husie mosse
Senaste
Artlista
Liga
Annat än fåglar Malmö
senaste 14 dagarna
Blötdjur
Fjärilar
Gaddsteklar
Grod och kräldjur
Kärlväxter
Skalbaggar
Spindeldjur
Svampar
Trollsländor
Tvåvingar
Halvvingar
Övriga däggdjur
Observatörsliga alla arter Malmö
Fjärilar Skåne
senaste 14 dagarna
Fjärilar, alla Skåne
Mätare Skåne
Nattflyn Skåne
Dagfjärilar, inkl dagsvärmare Skåne
Ryggradslösa djur, senaste bilder hela landet
Egna fjärilar
Egna fjärilar, artlista
Artbestämningar
Vilken art? - Artbestämning av fjärilar i Sverige (vilkenart.se)
Mätarefjärilar i Norden (Bertil Gullander)
Svenska insekter (arthropoda.se/svenska insekter)
Artnyckeln
Tvåvingar (diptera.info)
Svenska hopprätvingar
Trollsländeföreningen
Beetle Fauna of Germany (kerbtier.de)
Nyckelpigor (kerbtier.de)
Danmarks blomstertäger (miridae.dk)
British Bugs Hemiptera (britishbugs.org.uk)
Leafminers and plant galls of Europe (bladmineerders.nl)
Svenska blötdjur (mollusca.hjortronspel.se)
Bees, Wasps & Ants Recording Society (bwars.com)
Väder
SMHI
Vackert väder radar
Limhamn
Falsterbo
Personliga hemsidor
bertilericson.se - Bertil Ericson
Blandat
Sveriges Radio
SVT Nyheter
Dagens Industri
Kjell & Company
NetOnNet
Jula
Biltema
Bob Dylan Theme Time Radio Hour
Sveriges Radio Rendezvous